Strona Główna BIP Strona Główna
ORDERY, ODZNACZENIA I MEDALE
 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE:

Do najważniejszych odznaczeń państwowych należą: Order Orła Białego, Order Virtuti Militari i Order Odrodzenia Polski, a także Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznawany za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje ordery i odznaczenia.

Ordery i odznaczenia stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych, w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Ordery:
• Order Orła Białego,
• Order Odrodzenia Polski (pięcioklasowy),
• Order Krzyża Wojskowego (trzyklasowy),
• Order Krzyża Niepodległości (dwuklasowy),
• Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (pięcioklasowy).

Odznaczenia:
• Krzyż Wolności i Solidarności,
• Krzyż Zasługi (trzystopniowy),
• Krzyż Zasługi za Dzielność (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie),
• Medal za Ofiarność i Odwagę (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie),
• Medal za Długoletnią Służbę (trzystopniowy),
• Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
• Krzyż Zesłańców Sybiru.

Odznaczenia wojskowe:
• Krzyż Wojskowy,
• Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,
• Morski Krzyż Zasługi z Mieczami,
• Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami,
• Wojskowy Krzyż Zasługi,
• Morski Krzyż Zasługi,
• Lotniczy Krzyż Zasługi,
• Gwiazda Afganistanu;
• Gwiazda Czadu,
• Gwiazda Iraku,
• Gwiazda Konga,
• Gwiazda Morza Śródziemnego.

Ordery i odznaczenia wojenne:
• Order Wojenny Virtuti Militari (pięcioklasowy),
• Krzyż Walecznych,
• Krzyż Zasługi z Mieczami (trzystopniowy).

Ordery i odznaczenia wojenne mogą być nadawane tylko w czasie wojny oraz nie później niż pięć lat po jej zakończeniu.

Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek:
• ordery – Prezesa Rady Ministrów lub kapituł orderów,
• odznaczenia – Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów.

Formularze wnioskówODZNACZENIA RESORTOWE:

Medale resortowe nadaje Minister Obrony Narodowej.

Medale resortowe:
• Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (trzyklasowy),
• Za Zasługi dla Obronności Kraju (trzyklasowy),
• Medal Wojska Polskiego (trzyklasowy).

Formularze wniosków:
• Wniosek o nadanie Medalu Wojska Polskiego
• Wniosek o nadanie medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
• Wniosek o nadanie medalu „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 140).
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". (Dz.U. nr 101, poz. 467).
• Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" (Dz.U. Nr 14, poz. 85).
• Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (Dz.U. nr 39, poz. 170).
• Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 84, poz. 936).
• Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 30 listopada 1999 r. w sprawie nadawania Medalu Wojska Polskiego (Dz.U. z 1999 r. nr 1146).
WYRÓŻNIENIA STOSOWANE W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

USTAWA z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 190, poz. 1474)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów i instytucji wojskowych (Dz.U. 2010 r., nr 124, poz. 841)

Art. 11.1 ustawy o dyscyplinie 9 października 2009 roku wymienia następujące wyróżnienia:
• zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie
• pochwała
• list gratulacyjny
• pismo pochwalne ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle: flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej lub wojskowej, sztandaru jednostki wojskowej lub bandery wojennej
• urlop nagrodowy
• nagroda rzeczowa
• nagroda pieniężna
• wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej
• odznaka honorowa
• tytuł honorowy
• honorowa broń biała
• wpisanie zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego

Wzory odznak honorowych i odznak tytułów honorowych:

"Odznaka Honorowa Wojsk Lądowych"
"Odznaka Honorowa Sił Powietrznych"
"Odznaka Honorowa Marynarki Wojennej"
"Odznaka Honorowa Wojsk Specjalnych"
"Odznaka Honorowa Żandarmerii Wojskowej"

"Wzorowy Elew"
"Wzorowy Kadet";
"Wzorowy Podchorąży"

"Zasłużony Żołnierz RP" w stopniu I - złota odznaka
"Zasłużony Żołnierz RP" w stopniu II - srebrna odznaka
"Zasłużony Żołnierz RP" w stopniu III - brązowa odznaka

"Zasłużony Pilot Wojskowy" I nadany po raz pierwszy
"Zasłużony Pilot Wojskowy" II nadany po raz drugi
"Zasłużony Pilot Wojskowy" III nadany po raz trzeci

Honorową broń białą stanowią:
"Buzdygan Honorowy"
"Szabla Honorowa Wojska Polskiego"
"Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej"
"Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"