Strona Główna BIP Strona Główna
Dzienne stawki uposażenia za ćwiczenia
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dzienne stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

szeregowy 81,20
starszy szeregowy 84,10
kapral 94,25
starszy kapral 95,70
plutonowy 97,15
sierżant 100,05
starszy sierżant 101,50
młodszy chorąży 104,40
chorąży 107,30
starszy chorąży 111,65
starszy chorąży sztabowy 114,55
podporucznik 121,80
porucznik 123,25
kapitan 130,50
major 147,90


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części