Strona Główna BIP Strona Główna
„Tanie Wczasy 2016"
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 565)

Decyzja Nr 187/MON z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2016 r.

§ 12. 1. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dopłatę do jego wypoczynku oraz jego małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu tego żołnierza w ramach programu „Tanie wczasy”, realizowanego w formie wypoczynku rodzinnego, na 14-dniowych turnusach poza sezonem w całorocznych wojskowych ośrodkach wypoczynkowych. Na wniosek żołnierza zawodowego czas trwania turnusu może ulec skróceniu.

2. Z dopłaty, o której mowa w ust. 1, może korzystać żołnierz zawodowy, w którego rodzinie średni miesięczny dochód na osobę — za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym żołnierz złożył wniosek o zakwalifikowanie do programu — nie przekracza 45 % kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

3. Dopłata, o której mowa w ust. 1, obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie. Finansowana jest przez jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu w dniu złożenia wniosku o zakwalifikowanie do programu, na podstawie faktury wystawionej przez wojskowy ośrodek wypoczynkowy.


Przekazujemy informację o programie „Tanie Wczasy", który jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Mamy nadzieję, że forma pytań i odpowiedzi pozwoli Państwu na wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości.

Komu przysługuje program „Tanie Wczasy”?
Z programu korzystają wyłącznie żołnierze zawodowi wraz z rodzinami, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 45% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Najniższe uposażenie to aktualnie 2.500 zł., a zatem kwota graniczna uprawniająca do skorzystania z tego świadczenia wynosi 1.125 zł.

A co z żołnierzami rannymi na misjach?
Żołnierze, którzy zostali ranni lub zachorowali w związku z pełnieniem służby poza granicami kraju mogą skorzystać z programu „Tanie Wczasy” dwukrotnie w ciągu 24 m-cy od powrotu do kraju.

Jak obliczyć dochód na członka rodziny?
Do obliczania dochodu wlicza się wszystkie uzyskane przychody w rodzinie, które są opodatkowane, w tym również dodatkowe uposażenie roczne, nagrody, ekwiwalenty itp. Nie wlicza się natomiast tzw. dodatku mundurowego.

Czy żołnierz na „Tanich Wczasach” wypoczywa całkiem za darmo?
I tak i nie. Tak, ponieważ żołnierzowi oraz członkom rodziny przysługuje pełne pokrycie kosztów pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) według cennika obowiązującego w danym ośrodku wypoczynkowym, w okresie realizowanego wypoczynku.

Nie, ponieważ żołnierza obciąża się kosztami z tytułu podatku od przyznanego świadczenia (roczne rozliczenie PIT, na podstawie faktury wystawionej przez ośrodek wypoczynkowy). Faktura nie obejmuje opłaty lokalnej na rzecz samorządów, opłaty za parking oraz za inne usługi zamawiane indywidualnie.

Trzeba płacić zaliczkę, aby mieć pewne miejsce?
Nie. Podstawy prawne nie przewidują i nie zobowiązują żołnierzy do uiszczania jakichkolwiek zaliczek na poczet przedmiotowego wypoczynku - ponieważ bezpośrednim płatnikiem nie pozostaje żołnierz, lecz Jednostka Wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym on pozostaje.
TERMINY WYŁĄCZONE Z PROGRAMU TANIE WCZASY W 2016 r.:

- WDW Sopot - od 01.07 do 31.08.2016 r.
- WDW Jurata (Jantar-Delfin) - od 16.07 do 13.08.2016 r.
- WDW Jurata (Czajka) - od 31.07 do 13.08 oraz od 30.08 do 12.09.2016 r.
- WDW Jurata (Albatros) - od 16.06 do 29.06 oraz od 31.07 do 13.08.2016 r.
- WDW Jurata (Kormoran) - od 16.06 do 29.06 oraz od 30.08 do 13.09.2016 r.
- WDW Unieście - od 09.07 do 30.07.2016 r.
- WDW Międzyzdroje - od 09.07 do 30.07.2016 r.
- WDW Niedzica - od 15.08 do 30.08.2016 r.
- WDW Rogowo - od 19.07 do 16.08.2016 r.
- WDW Waplewo - od 16.06 do 29.06.2016 r.
- WDW Solina - od 11.08 do 15.09.2016 r.
- WDW Pieczyska - od 01.07 do 15.07 oraz od 01.08 do 15.08.2016 r.
- WDW Rynia - od 13.08 do 09.09.2016 r.
- WDW Zakopane (DW Przyjaźń) - od 26.07 do 24.08.2016 r. oraz od 20.12 do 15.01.2017 r.
- WDW Zakopane (Kościelisko) - od 04.01 do 15.02.2016 r. oraz od 25.08 do 31.12.2016 r.
"TANIE WCZASY" Dla Osób z Resortu ON:

www.rewita.pl

Wojskowe Domy Wczasowe

Departament Spraw Socjalnych MON www.wbe.wp.mil.pl
Domy Wczasowe WAM www.dwwam.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Międzyzdroje www.miedzyzdroje.wdw.com.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Kołobrzeg www.wdw.kolobrzeg.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Rogowo www.wdw-rogowo.prof.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Mielno-Unieście www.wdw-rogowo.prof.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Sopot www.wdw.sopot.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Jurata www.wzwjantar.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Stegna www.wdwrelaks.mierzeja.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Waplewo www.wdwwarmia.com.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Rynia www.dwwam.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Zakopane www.wzw.zakopane.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Solina www.wzwjawor.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Łochowice www.wdwlochowice.com.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Ustroń www.wdw-beskid.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Niedzica www.pieniny.turist.pl/wdw
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Borówno www.wdw-zagiel.mil.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Pieczyska www.wdw-zagiel.mil.pl
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Wadowice www.podhalanin.eu