Strona Główna BIP Strona Główna
Patrol Saperski
 

„KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW I NIEWYPAŁÓW”

„ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA"powiaty ziemskie: kozienicki, lipski, radomski, zwoleński
powiaty grodzkie: Radom

34 Patrol rozminowania
ul. Saperów 5
08-530 Dęblin
patrol tel. (815515501, 815515384)
www.1bdm.wp.mil.plpowiaty ziemskie: szydłowiecki

31 Patrol rozminowania
ul. Wojska Polskiego 30
25 – 205 Kielce
patrol tel. (412786340)
www.cpdmz.wp.mil.plpowiaty ziemskie: przysuski

27 Patrol rozminowania
ul. Piłsudskiego 72
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
patrol tel. (447397099)
www.25bkpow.wp.mil.plpowiaty ziemskie: białobrzeski

19 Patrol rozminowania
ul. Leśna 1
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
patrol tel. (523596222)
www.2mpsap.wp.mil.plPROCEDURA PRZYJĘCIA I PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA DO PATROLI ROZMINOWANIA:

• znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom:

Policji;
Państwowej Straży Pożarnej;
Straży Granicznej;
Siłom Zbrojnym RP;
Lasom Państwowym;
Straży Miejskiej (Gminnej);
administracji państwowej lub samorządowej.


• powyższe organy przyjmują zgłoszenia o wykryciu, miejscu i terminie wykrycia oraz dane o osobie, która wykryła i może wskazać przedmioty wybuchowe i niebezpieczne;

• zgłoszenie powinno zawierać danego rejonu, podając dokładnie miejsce wykrycia, oraz adresy osób (telefon) mogących wskazać miejsce znalezienia przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego, jeśli to możliwe ilość, wielkość (gabaryty) oraz rodzaj materiału niebezpiecznego np. amunicja strzelecka, granat moździerzowy, granat ręczny, bomba lotnicza itp;

• uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania;

• po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny JW ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

Działalność patroli rozminowania jest działalnością interwencyjną opartą na realizacji zgłoszeń o znaleziskach. Każdy niewypał, niewybuch (przedmiot niebezpieczny) powinien być usunięty do 72 godzin (tryb zwykły), przy czym usuwanie przedmiotów niebezpiecznych w miejscach publicznych (szpitale, szkoły, drogi, budowy) uważane jest za interwencję pilną, do realizacji w ciągu 24 h (tryb pilny).

Za ochronę miejsca znalezionego niewybuchu (przedmiotu niebezpiecznego) odpowiada policja do czasu przybycia patrolu. Podjęty przez patrol niewybuch przewożony jest na miejsce wysadzania, z reguły jest to poligon wojskowy.

Pobierz źródło informacji:

Rozmieszczenie patroli rozminowania na terenie kraju

Dane teleadresowe patroli rozminowania w Polsce

SIEDEM DEKAD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ