Strona Główna BIP Strona Główna
Egzamin z W-F
 

Egzamin z Wychowania Fizycznego

Egzaminy w JW. 4938 w Radomiu odbywać się będą w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godz. 9.00.

Jeśli się starasz o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej poproś o umożliwienie zdania egzaminu w Radomiu a uzyskane zaświadczenie dostarczysz do jednostki, gdzie ubiegasz się o przyjęcie.

Uwaga przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest zgłoszenie kandydata przez WKU.

Informacja WKU w Radomiu tel. 261-51-11-29

Zdajesz egzamin z W-F według norm dla żołnierzy zawodowych w odpowiedniej grupie wiekowej.

Miejsce stawiennictwa:

Wojskowy Ośrodek Sportowy (basen)
ul. Lubelska 150
26-600 Radom
tel. 261-511-311, 261-511-553, 261-511-311

Kandydat powinien posiadać strój sportowy oraz dokument tożsamości.

42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu www.42blsz.wp.mil.pl