Strona Główna BIP Strona Główna
Współczesny - Garnizon Radom
 

GARNIZON RADOM

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców - Garnizon Radom obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski, lipski, kozienicki (część – z wyłączeniem gminy Sieciechów), oraz miasto Radom.

<<(zobacz mapa)>>Obecnie Radom to przede wszystkim ośrodek szkolenia lotniczego, oraz miejsce organizacji odbywających się co dwa lata międzynarodowych pokazów lotniczych - Radom Air Show. Głównymi jednostkami wojskowymi na terenie garnizonu były 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego oraz 1 Komenda Lotniska. Na bazie tych jednostek zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych oraz Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych od 01.01.2011 r. powstała 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu podlega pod 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Nowa jednostka w zasadzie przejęła całą infrastrukturę i wyposażenie rozformowanych jednostek, większość żołnierzy rozformowanych jednostek przeszła automatycznie do służby w nowej bazie. Głównym zadaniem bazy jest szkolenie lotnicze podchorążych WSOSP oraz zabezpieczenie procesu tego szkolenia. W składzie bazy funkcjonuje również zespół akrobacyjny „Orlik”, który wyposażony jest w samoloty PZL-130 „Orlik”. Samoloty też są głównym wyposażeniem bazy. Święto jednostki obchodzone jest w dniu 19 kwietnia – zostało ustanowione decyzją nr 12/MON z dnia 12 stycznia 2011. Również decyzją nr 12/MON z 12 stycznia 2011 ustanowiono patrona jednostki. - więcej >>>

Z Radomiem i jednostką wojskowa kojarzony jest zespół siatkarski WKS Czarni Radom który największy sukces odniósł w 1999 roku zdobył Puchar Polski, a w 1994 i 1995 wywalczył brązowy medal mistrzostw kraju. W 2007 roku powołano Radomskie Centrum Siatkarskie, które nawiązuje do historii i tradycji zespołu siatkarskiego Wojskowego Klubu Sportowego – RCS Czarni a od 2013 roku WKS Czarni Radom S.A.

Radom, to nie tylko lotnisko na Sadkowie,
gdzie niebawem planuje się uruchomienie cywilnej działalności lotniczej - Port Lotniczy Radom, to także mało znane Lotnisko Radom - Piastów, gdzie mieści sięaeroklub radomski.


42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu ponadto realizuje zadania jako Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG) – jednostka specjalistyczna będąca dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, utworzona w celu realizacji zadań finansowo – gospodarczych na rzecz jednostek wojskowych, stacjonujących na obszarze jednego lub kilku garnizonów. więcej >>>

42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Jednostka Wojskowa nr 4938
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-330
fax. 261-511-300
www.42blsz.wp.mil.pl


Klub Garnizonowy
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-284, 261-511-808


W budynku klubu ma swoją siedzibęStowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Centrum kultury i rozrywki 42 BLSz w Radomiu
to Klub Garnizonowy oraz byłe Kasyno Wojskowe,
a obecnie stołówka.


Wojskowy Ośrodek Sportowy posiada basen, siłownię, salę fitness oraz hale sportową do gry w piłkę siatkową, piłkę koszykową.

Wojskowy Ośrodek Szkolenia Sportowego
ul. Lubelska 152
26-600 Radom
tel. 261-511-553, 261-511-311
Orkiestra Wojskowa w Radomiu liczy 60 lat. Powstała w 1952 r. przy Oficerskiej Szkole Lotniczej nr 5 w Radomiu. Od początku swojej działalności związana jest z ziemią radomską i Siłami Powietrznymi. Jej założycielem, jak i pierwszym kapelmistrzem był major Helmut Golcz. Kolejnymi kapelmistrzami byli: kapitan Marian Maruszak, chorąży Janusz Łaskarzewski. Obowiązki kapelmistrza pełnili także chorąży Krzysztof Sikorski oraz chorąży Łukasz Baranowski. Od roku 1998 funkcję tę pełni kapitan Sławomir Ćwiek. - Wiecej >>>Orkiestra Wojskowa w Radomiu
ul. Sadków 7
26 – 600 Radom
tel. 261-511-433
fax. 261-511-608
www.owwr.wp.mil.pl
Węzeł Teleinformatyczny w Radomiu dawniej (GWŁ) Garnizonowy Węzeł Łączności nazwa zmieniona od 2007r. Bardzo istotna instytucja ze względu na pełnioną funkcję dla Garnizonu Radom. Głównym zadaniem jest zabezpieczenie niezawodnego funkcjonowania wszystkich systemów łączności oraz dostarczanie łącza internetowego. Dawne Awizo (CA MON 511-900) czyli informacja telefoniczna w garnizonie została przekazana na oficera dyżurnego 42 BLSz (CA MON 511-330). Węzeł Teleinformatyczny w Radomiu wchodzi w skład struktury 3 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych - Kraków Balice.

Węzeł Teleinformatyczny w Radomiu
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-421
fax. 261-511-419
Placówka Żandarmerii Wojskowej w Radomiu obejmuje swoją właściwością powiaty Garnizonu Radom. Placówka jest jednostką organizacyjną Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej
Placówka Żandarmerii Wojskowej w Radomiu
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-878
fax. 261-511-615
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Radomiu mieści się na terenie kompleksu koszarowego nad Izba chorych. Realizuje badania psychologiczne osób kierowanych z terenu administrowanego przez WKU w Radomiu oraz WKU Warszawa Ochota.

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Radomiu
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-339
Wojskowy Ośrodek Metrologii - Głównym zadaniem działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej jest zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów jako podsystemu zabezpieczenia technicznego eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami taktyczno – technicznymi oraz bojowymi współczesnego pola walki. Ośrodek podlega podWojskowe Centrum Metrologii w Warszawie.4 Wojskowy Ośrodek Metrologii
ul. Lubelska 150
26-608 Radom
tel. 261-511-355
fax. 261-511-602
Polowe Warsztaty Lotnicze zajmują się głównie naprawami i remontami śmigłowców. Jednostka organizacyjnie wchodzi w skład 3 Regionalnej Bazy logistycznej w Krakowie.Polowe Warsztaty Lotnicze w Radomiu
ul. Lubelska 150
26-608 Radom
tel. 261-511-350, 261-511-352
fax. 261-511-751
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu podlega Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Warszawie, który podporządkowany jest pod Sztab Generalny Wojska Polskiego w Warszawie. Dawniej siedziba radomskiej WKU mieściła się w budynku przy ul. Żeromskiego 52 (kamienica została już wyburzona), W 1999 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień Radom przejęła budynek przy ul 1905 roku 30 w Radomiu po rozformowanym Wojewódzkim Sztabie Wojskowym Radom. W tym miejscu mieści się do dnia dzisiejszego. W dniu 01.07.2004r WKU Radom zmieniło struktury i nazwę na WKU w Radomiu. Od 2007r Komendantem WKU jest podpułkownik Zbigniew Adamczyk. Do 31.12.2010r WKU w Radomiu administrowała na 4 powiatach: 3 ziemskich, tj. radomskim, przysuskim i szydłowieckim, oraz 1 grodzkim, tj. miasto Radom. Od 01.01.2011r po rozformowaniu m.in. Wojskowych Komend Uzupełnień w Grójcu i Kozienicach WKU w Radomiu zasięgiem terytorialnego działania administruje 7 powiatami ziemskimi, tj. radomskim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim, kozienickim, białobrzeskim i lipskim oraz 1 powiatem grodzkim, tj. miasto Radom. - więcej >>>Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
ul. 1905 roku 30
26-600 Radom
tel. (48) 360-13-36, 261-511-135
fax. 261-511-134
www.radom.wku.wp.mil.pl
Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe – RPW – jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych. Jest to jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, podporządkowana bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Uzbrojenia, głównym zadaniem jest zapewnienie (nadzorowanie) jakości wyrobów obronnych zgodnie zWojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu
ul. 1905 roku 30
26-600 Radom
tel. 261-511-594
fax. 261-511-561

Nowa siedziba - budynek WKU w Radomiu - od 01.07.2014 r.


Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o.
ul. Grobickiego 23
26-617 Radom
www.fabrykabroni.pl
Zakwaterowaniem zajmuje się Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie - Inspektor nadzoru właścicielskiego w Radomiu.

Inspektor Nadzoru Właścicielskiego w Radomiu
oś. Sadków 3
26-600 Radom
czynne 7.30-15.30
tel. 261-511-855


HOTEL ISKRA zlokalizowany w centrum - park na Plantach, po drugiej stronie ulicy znajduje się węzeł komunikacyjny: dworzec PKP oraz PKS.

Hotel Iskra
ul. Planty 4
26-600 Radom
tel/fax (48) 363-87-45, CA MON 261-511-830
www.hotelewam.pl
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Ul. Chrobrego 48
26-600 Radom
Rejestracja 261-511-306
Czynna 7.00 – 18.00
www.wspl.radom.pl
Parafia wojskowa Świętego Stanisława Biskupa w Radomiu znajduje się w Dekanacie Sił Powietrznych - Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Obsługiwana przezksięży diecezjalnych . Nie jest zatem strukturą Diecezji Radom, więcej o historii kościoła garnizonowego na stronie Radość i Nadzieja dla Radomia. więcej >>>Kościół Garnizonowy św. Stanisława
pl. Konstytucji 3 Maja 1
26-610 Radom
tel. (48) 362-72-39, CA MON 261-511-450
Jednostki wojskowe nie wchodzące w skład Garnizonu Radom a obsługiwane gospodarczo przez
42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu:

1 Ośrodek Radioelektroniczny więcej >>>
Jednostka Wojskowa 3411
05-600 Grójec
tel. 261-513-334
fax. 261-513-394
www.1orel.wp.mil.pl


3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej więcej >>>
Jednostka Wojskowa 3688
96-500 Sochaczew
tel. 261-529-300
fax. 261-529-324
www.3wbrop.wp.mil.pl


32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej więcej >>>
Jednostka Wojskowa 3934
ul. Wojska Polskiego
Olszewnica Stara
05-123 Chotomów
tel. 261-855-023
fax. 261-855-247
www.32drop.wp.mil.pl

Struktura 32 dr OP oparta na trzech zespołach ogniowych w Olszewnicy Starej, Borzęcinie i Książenicach. Trzon dywizjonu znajduje się w Olszewnicy Starej wraz z dowództwem i sztabem.


37 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej więcej >>>
Jednostka Wojskowa 3939
96-500 Sochaczew
tel. 261-529-404
fax. 261-529-402
www.37drop.wp.mil.pl


38 dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej więcej >>>
Jednostka Wojskowa 1560
96-500 Sochaczew
tel. 261-529-600
fax. 261-529-621
www.38dzab.wp.mil.pl
Więcej informacji o Wojskach Obrony Powietrznej znajdziecie na ciekawej stronie płk rez. Zbigniew Przęzak - wspomnienia i refleksje przeciwlotnika.

Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta RP w sprawie budowy tarczy antyrakietowej w przeciągu dziesięciu lat należy się spodziewać wzrostu znaczenia tych jednostek. Będą również kontynuowane dalsze zmiany dyslokacyjne, strukturalne oraz wprowadzane nowe uzbrojenie na wyposażenie Wojsk Obrony Powietrznej.


autor:mjr Artur Łęcki
zamieszczono: 30.10.2012 r.
aktualizacja: 04.07.2014 r.