Strona Główna BIP Strona Główna
Charakterystyka Obszaru
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu zasięgiem terytorialnego działania administruje 7 powiatami ziemskimi, tj. radomskim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim, kozienickim, białobrzeskim i lipskim oraz 1 powiatem grodzkim, tj. miasto Radom

Powierzchnia - 5769,51 km2
Liczba ludności - 623 235
Terenowe Organy Administracji Wojskowej (TOAW) w tym Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU) – jednostki administracji wojskowej (należącej do administracji rządowej – niezespolonej, tzw. administracji specjalnej) w Polsce zajmujące się administracją rezerw osobowych. WKU pełnią rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i są podporządkowane bezpośrednio szefom Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Wojskowy Komendant Uzupełnień odpowiada za realizowanie problematyki obronnej i administracji wojskowej na administrowanym terenie.

• Rozporządzenie MON z dnia z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. nr 41 poz 242). Z dniem 01.01.2011r z 123 WKU tworzy się 86 WKU.
• Rozporządzenie MON z dnia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. nr 279 poz 1640). Do kierowniczej kadry wojskowej komendy uzupełnień należą: wojskowy komendant uzupełnień, zastępca wojskowego komendanta uzupełnień - szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami, szef wydziału rekrutacji.

Administracja niezespolona w Polsce jest częścią administracji rządowej w terenie. W przeciwieństwie do administracji zespolonej nie jest podległa wojewodzie. Organami administracji niezespolonej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej, a także kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa. Ustanowienie tych organów może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa. Mogą one wydawać akty prawa miejscowego (obowiązujące na terenie województwa lub jego części). Organami rządowej administracji niezespolonej są w szczególności: dyrektorzy izb celnych, naczelnicy urzędów celnych, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, dyrektorzy urzędów morskich, dyrektorzy urzędów statystycznych, graniczni i powiatowi lekarze weterynarii, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Aktualny wykaz organów administracji niezespolonej znajduje się w Ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną. Największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy. Czternaste co do wielkości miasto w Polsce. Siedziba powiatu radomskiego i kurii diecezji radomskiej. więcej >>>

Prezydent Miasta - Andrzej Kosztowniak

Urząd Miejski
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom
www.radom.pl
www. bip.radom.pl

Powierzchnia - 111,80 km2
Liczba ludności - 222 496

Inne strony i portale:

www.kwp.radom.pl www.straz.radom.pl www.strazmiejska.radom.pl www.telewizja.radom.pl www.portal.radom.pl www.radom24.pl www.rekord24.pl www.cozadzien.pl
www. radom.gazeta.pl www.echodnia.eu www. mojradom.pl www. freeradom.pl www.radomkulturalny.pl www.eradomianki.pl www.7dni.radom.pl okonamiasto.pl www.terazradom.pl radom.radioplus.pl www.wojewodztwo.radom.pl www.radom.ws www.radomnews.pl
Powiat radomski – powiat w Polsce, w południowej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Radom. więcej >>>

Starosta Radomski - Mirosław Ślifirczyk

Starostwo Powiatowe w Radomiu
UL. DOMAGALSKIEGO 7
26-600 RADOM
www.radompowiat.pl
www.spradom.finn.pl

Powierzchnia - 1529,75 km2
Liczba ludności - 147 212

W skład powiatu wchodzą:
• gminy miejskie:

Pionki

• gminy miejsko-wiejskie:

Iłża, Skaryszew

• gminy wiejskie:

Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew

• miasta:

Pionki, Iłża, Skaryszew

Inne strony i portale:

www.strzelcy-kresowi.pl www.ilza.com.pl www.ilza.info www.wtz.webnode.com www.ilza.ornet.pl www.ilza.pl www.skaryszewiak.pl www.pionki24.pl www.jedlnia.org.plPowiat przysuski - powiat w Polsce, w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Przysucha.
więcej >>>


Starosta Przysuski - Marian Niemirski

Starostwo Powiatowe Przysucha
al. Jana Pawła II 10
26-400 Przysucha
www.przysucha.pl
www.bip.przysucha.pl

Powierzchnia - 800,68 km2
Liczba ludności - 43 937

W skład powiatu wchodzą:
• gminy miejsko-wiejskie:

Przysucha

• gminy wiejskie:

Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów, Wieniawa

• miasta:

Przysucha

Inne strony i portale:

www.przysucha24.plPowiat szydłowiecki – polski powiat znajdujący się w województwie mazowieckim, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Szydłowiec. więcej >>>

Starosta Szydłowiecki - Włodzimierz Górlicki

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
pl. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
www.szydlowiecpowiat.pl
www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

Powierzchnia - 452,22 km2
Liczba ludności - 40 204

W skład powiatu wchodzą:
• gmina miejsko-wiejska:

Szydłowiec

• gminy wiejskie:

Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko

• miasta:

Szydłowiec

Inne strony i portale:

www.szydlowiec24.pl www. ogloszenia.szydlowiec24.pl www. naszszydlowiec.pl
Powiat białobrzeski - powiat w Polsce (południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białobrzegi.
więcej >>>


Starosta Białobrzeski - Andrzej Oziębło

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
www.bialobrzegipowiat.pl

Powierzchnia - 639,28 km2
Liczba ludności - 33 843

W skład powiatu wchodzą:
• gminy miejsko-wiejskie:

Białobrzegi i Wyśmierzyce

• gminy wiejskie:

Promna, Radzanów, Stara Błotnica i Stromiec

• miasta:

Białobrzegi i Wyśmierzyce

Inne strony i portale:

www. bialobrzegi24h.pl
Powiat kozienicki - powiat w Polsce (w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kozienice. więcej >>>

Starosta Kozienicki - Janusz Stąpór

Starostwo Powiatowe w Kozienicach
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice
www.kozienicepowiat.pl
www.bipkozienicepowiat.pl

Powierzchnia - 916,96 km2
Liczba ludności - 61 383

W skład powiatu wchodzą:
• gminy miejsko-wiejskie:

Kozienice

• gminy wiejskie:

Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów

• miasta:

Kozienice

Inne strony i portale:

www. kozienice.dt.pl www. itk.kozienice.pl www.dkkozienice.pl www.dobroni.pl
Powiat zwoleński – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zwoleń. więcej >>>

Starosta Zwoleński - Waldemar Urbański

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
ul. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
www.zwolenpowiat.pl
www. bip.zwolenpowiat.finn.pl

Powierzchnia - 571,24 km2
Liczba ludności - 37 232

W skład powiatu wchodzą:
• gminy miejsko-wiejskie:

Zwoleń

• gminy wiejskie:

Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów

• miasta:

Zwoleń

Inne strony i portale:

www.zwolendyskusje.fora.plPowiat lipski - powiat w Polsce (w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lipsko. więcej >>>

Starosta Lipski - Roman Ochyński

Starostwo Powiatowe w Lipsku
ul. Rynek 1
27-300 Lipsko
www.powiatlipsko.pl
www.lipski.bip.info.pl

Powierzchnia - 747,58 km2
Liczba ludności - 36 928

W skład powiatu wchodzą:
• gminy miejsko-wiejskie:

Lipsko

• gminy wiejskie:

Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

• miasta:

Lipsko

Inne strony i portale:

www.lipskocity.pl