Strona Główna BIP Strona Główna
ONZ - NATO - UE
 

Geneza misji pokojowych

Idea operacji wojskowych, których celem było utrzymanie lub przywrócenie pokoju pojawiła się tuż po I wojnie światowej, kiedy to zwaśnione strony rozdzielone były siłami międzynarodowymi.

• Prusy Wschodnie – 1919 – 1920
• Górny Śląsk – 1920 – 1922

Od 1945 r., w nowej prawnie uregulowanej sytuacji, na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych misje pokojowe przywrócono po II wojnie światowej. Pierwszą misją pokojową ONZ było nadzorowanie wypełniania porozumienia rozejmowego pomiędzy Izraelem a Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem i Syrią w 1948 r. (Operacja UNTSO )

Wojsko Polskie po raz pierwszy współorganizowało operację obserwacyjną w 1953 r. w Korei. Pierwszą operacją pokojową z udziałem Polski było uczestnictwo w rozdzieleniu wojsk izraelsko – arabskich na Synaju w 1973 r.

Operacje pokojowe – to zapobieganie, ograniczanie, łagodzenie i zakańczanie działań wojennych między państwami albo wewnątrz państwa poprzez pokojową interwencję strony trzeciej, zorganizowaną i kierowaną przez organizację międzynarodową przy użyciu personelu wojskowego, policyjnego i cywilnego do przywrócenia i utrzymania pokoju.

Siły pokojowe to część sił zbrojnych państw oddanych do dyspozycji ONZ lub innej uprawnionej organizacji międzynarodowej w celu przeprowadzenia konkretnych operacji pokojowych.

W latach 1948 - 2011 przeprowadzono 72 operacje pokojowe z powołaniem tego typu sił przez ONZ,
w których wzięło udział ponad 750 tysięcy osób pochodzących z ponad 110 krajów.
Życie straciły 2 272 osoby, w tym 1 816 żołnierzy.
Koszt operacji w latach 1948 - 2005 wyniósł 52 mld $.
Ponadto około 40 operacji pokojowych przeprowadziły inne organizacje międzynarodowe
z upoważnienia ONZ.

Dzięki uprzejmości wykładowcy WSOWRiA w Toruniu, historyka wojskowości, byłego żołnierz zawodowego opracowano powyższą informację oraz udostępniamy w całości prezentację - Geneza misji pokojowych

Dr Sławomira SADOWSKIEGO - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Inną ciekawą pozycją jest zamieszczona na stronie Instytutu Zachodniego w Poznaniu

Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE - Joanna DOBROWOLSKA-POLAK

Cytat ze wstępu:
„Rafał Lemkin był Żydem. Po zakończeniu II wojny światowej spośród pięćdziesięciu członków rodziny udało mu się odnaleźć jedynie cztery osoby. W reakcji rozpoczął aktywny lobbing na rzecz międzynarodowego potępienia zbrodni ludobójstwa i wykształcenia efektywnego mechanizmu zapobiegania mu. Jest autorem Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, którą Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 9 grudnia 1948 r. R. Lemkin uznał jednak, że to za mało. „Konwencja musi się stać potężnym narzędziem społeczności międzynarodowej”.
Dziś, pięćdziesiąt lat po śmierci tego wybitnego prawnika, świat nie jest wolny od ludobójstwa i być może nigdy nie będzie. Rafał Lemkin przekonał jednak społeczność międzynarodową o konieczności przeciwdziałania ludobójstwu.”

Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE - Joanna DOBROWOLSKA-POLAK


Ponadto ciekawa pozycja do pobrania na stronie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności


Wojsko Polskie w misjach i operacjach Unii Europejskiej - Aleksander Z. Rawski
Pamiętajmy o Naszych Bohaterach poległych w misjach pokojowych – odwiedzając swoich bliskich
na cmentarzach - zapal znicz pamięci.

Śpij kolego,
a w tym grobie
niech się Polska
przyśni tobie…

www.pamiecipoleglych.mon.gov.pl

www.dowodcy1939.wp.mil.pl