Strona Główna BIP Strona Główna
Uczelnie Radomia
 

UCZELNIE W RADOMIU

1. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
tel. (48) 361-80-00
www.uniwersytetradom.pl

2. Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel. (48) 360-10-75
ul. Traugutta 61, 26-600 Radom
tel. (48) 363-22-90
www.wsh.pl

3. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
ul. Zubrzyckiego 6, 26- 600 Radom
tel. (48) 383-11-50 fax 383-11-50 wew. 55
www.pwsos.pl

4. Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka
ul. Kolejowa 22, 26-600 Radom
tel. (48) 381-77-27, 363-70-07 fax 363-90-01 wew. 105
www.wsb.com.pl

5. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych
obecna nazwa: Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
ul. Wodna 13/21, 26- 600 Radom
tel. (48) 344-00-55, 363-86-80 fax 360-13-22
www.eust.pl

6. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. (48)385-13-14 fax 385-11-16
www.wisbiop.pl

7. Radomska Szkoła Wyższa
ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom
tel./fax (48) 344-13-97
ul. 1905 roku 26/28, 26-600 Radom
tel. (48) 383-66-05
www.rsw.edu.pl

8. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
ul Tartaczna 16/18, 26-600 Radom
tel. (48) 363-87-77 fax 363-27-55
www.radom.euczelnia.com

9. Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
tel. (48) 330-91-00
www.seminarium.radom.pl

10. Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych
ul. Traugutta 61, 26-600 Radom
tel. (48) 340-22-18 fax 340-24-40
www.sdk.edu.pl