Strona Główna BIP Strona Główna
Archiwa Wojskowe
 


Wojskowy zasób archiwalny stanowi wyodrębnioną część państwowego zasobu archiwalnego. Obejmuje dokumentację wytworzoną przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez komórki do spraw obronnych funkcjonujące w ministerstwach oraz centralnych i terenowych urzędach państwa.

Wojskowy zasób archiwalny przechowywany jest w sieci archiwów, którą tworzą:

• Centralne Archiwum Wojskowe,
• Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej,
• Archiwum Wojskowe w Toruniu,
• Archiwum Wojskowe w Oleśnicy,
• Archiwum Sił Powietrznych,
• Archiwum Marynarki Wojennej,

oraz archiwa wyodrębnione jednostek organizacyjnych:

• Żandarmerii Wojskowej,
• Agencji Mienia Wojskowego,
• Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
• uczelni wojskowych i wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych,
• Służby Wywiadu Wojskowego,
• Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W ramach wojskowej sieci archiwalnej działalność archiwalną prowadzą ponadto:

• Muzeum Wojska Polskiego,
• Muzeum Marynarki Wojennej,
• Pomorskie Muzeum Wojskowe,
• Centralna Biblioteka Wojskowa,
• Muzea wojskowe podległe dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejWojskowe Biuro Historyczne
Centralne Archiwum Wojskowe
ul. Pontonierów 2A
00-910 Warszawa
Informacja Archiwalna tel. 261-814-584
www.wbh.wp.mil.pl

Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
Informacja Archiwalna tel. 261-862-258
www.archiwum.wp.mil.pl

Archiwum Wojskowe w Toruniu
ul. gen. Józefa Chłopickiego 1-7
87 - 100 Toruń 8
Informacja Archiwalna tel. 261-432-922
www.awwt.wp.mil.pl

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
ul. Wileńska 14
56-400 Oleśnica
Informacja Archiwalna tel. 261-665-777
www.awo.wp.mil.pl

Archiwum Wojskowe w Gdyni
ul. Dickmana
81-103 Gdynia
Informacja Archiwalna tel. 261-267-217
www.archiwummw.wp.mil.pl