Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo średnie
 

Szkolnictwo średnie

Jedyna szkoła średnia podległa Ministerstwu Obrony Narodowej:

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie
08-521 Dęblin 3
Ul. II Pułku Kraków 5
www.lotnik.wp.mil.plW ostatnim czasie powstał trend do tworzenia klas o profilach wojskowych, policyjnych, straży pożarnej, straży granicznej. A oto kilka szkół w naszym regionie, które posiadają klasy o profilu wojskowym i mundurowym na terenie administrowanym przez WKU w Radomiu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach
Liceum Ogólnokształcące
Chwałowice 247
27-100 Iłża
tel. (48) 616-15-74
www.zspchwalowice.kki.pl
www.ckuchwalowice.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Saska 4/6
26-600 Radom
tel. (48) 362-35-92
www.radom.zdz.kielce.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach
Technikum Zawodowe
ul. Głowaczowska 41
26-900 Kozienice
tel. (48) 614-67-72
www.radom.zdz.kielce.pl

Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego
Lipiny 40
26-425 Odrzywół
tel. (48) 671-60-19
www.kadeci.zspimslipiny.pl
www.zspimslipiny.pl

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
ul. 11 Listopada 27
26-600 Radom
tel. (48) 364-08-54
www.11lo.internetdsl.pl

Zespół Szkół Ponadgomnazjalnych w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
tel. (48) 613-27-10
zspbialobrzegi.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgomnazjalnych w Solcu nad Wisłą
ul. Łoteckiego 24
27-320 Solec nad Wisłą
tel. (48) 376-12-02
www.zspsolec.pl

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Kościuszki 39
26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617-00-12
www.zskop.euStowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
W dniu 17 kwietnia 2010 roku powołano do życia Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”. Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia jest integracja środowiska absolwentów „liceów wojskowych”, rozproszonych we wszystkich służbach mundurowych oraz utrwalanie tradycji „szkół wojskowych dla małoletnich”. Do grupy „liceów wojskowych” w myśl przepisów Ministerstwa Obrony Narodowej należały poniżej wymienione szkoły:

- Liceum Lotnicze (Ogólnokształcące Liceum Lotnicze) w Dęblinie; www.lotnik.wp.mil.pl
- Liceum Lotnicze (Wojskowe Liceum Ogólnokształcące) w Zielonej Górze;
- Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Toruniu;
- Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Lublinie;
- Ogólnokształcące Liceum Wojskowe we Wrocławiu;
- Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Częstochowie; olw.czest.pl
- Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Olsztynie;
- Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku.

Należy wspomnieć że, „licea wojskowe” rozpoczęły działalność w latach 70, największy rozkwit przypada na lata 80 a likwidacja na połowę lat 90.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.salwa.net.pl

W Przeglądzie Morskim nr 6/2011 str.54-57 oraz Przeglądzie Sił Powietrznych nr 7/2011 str.43 ukazał się artykuł na temat liceów wojskowych p.t. "Status liceów wojskowych" - Przeczytaj