Strona Główna BIP Strona Główna
Co zabrać
 

CO ZABRAĆ DO CENTRUM SZKOLENIA JAK OTRZYMASZ KARTĘ POWOŁANIA:

• Dowód osobisty;
• Książeczkę wojskową;
• Prawo jazdy (jeśli posiada)
• Kartę powołania wydaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień;
• NIP- numer identyfikacji podatkowej (jeśli został nadany);
• Numer rachunku bieżącego konta osobistego – ROR;
• Dane adresowe Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania.

Ponadto możesz zabrać:

• Środki toaletowe i higieny osobistej
• Telefon

Jedziesz na własny koszt, zachowaj bilety - otrzymasz zwrot należności w Ośrodku Szkolenia.