Strona Główna BIP Strona Główna
Przydatne Kwalifikacje
 

Kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych RP

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych,
o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1 ustawy, są kwalifikacje:

1) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”;
2) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E”;
3) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „D”;
4) operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
5) operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
6) nurka;
7) skoczka spadochronowego;
8) ratownika medycznego;
9) sanitariusza szpitalnego;
10) kucharza