Strona Główna BIP Strona Główna
Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska
 

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska

ul Koszykowa 78; 00-909 Warszawa
tel. 261-845-908

www.cwkl.wp.mil.pl

RWKL w Warszawie zlokalizowana jest w budynku Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej.

Rejestracja: Gabinet RWKL piętro IV p. 465 Pn-Pt w godz. 7.30 - 9.30.

Odwołanie od orzeczenia składa się do :

CENTRALNA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA
ul. Koszykowa 78; 00-909 Warszawa
www.cwkl.wp.mil.pl


Tryb odwoławczy poprzez jedyną na Polskę:

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie www.cwkl.wp.mil.plKodeks Postepowania Administracyjnego

Art. 128 [Treść odwołania]

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalić inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129 [Tryb i termin wnoszenia odwołania]

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.


  Wzór odwołania od orzeczenia lekarskiego [docx]

Dojazd:


Wyświetl większą mapę