Strona Główna BIP Strona Główna
Wakaty Radom
 

Wolne stanowiska w Garnizonie Radom

42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Jednostka Wojskowa nr 4938
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-330
fax. 261-511-300

www.42blsz.wp.mil.pl


Kontakt:
mjr Albin Nędzi 261-511-517
chor. Krzysztof Lewandowski 261-511-206


Wolne stanowiska:


Szef służby porucznik / kapitan
Szef eskadry chorąży / starszy chorąży / starszy chorąży sztabowy
Technik samolotu sierżant / starszy sierżant / młodszy chorąży
Technik sierżant / starszy sierżant / młodszy chorąży
Starszy podoficer zaopatrzenia chorąży / starszy chorąży / starszy chorąży sztabowy

62 batalion lekkiej piechoty w Radomiu
ul. Sadków 9
26 – 600 Radom

Wolne stanowiska:
Dowódca kompanii porucznik / kapitan
Dowódca kompanii porucznik / kapitan

Orkiestra Wojskowa w Radomiu
ul. Sadków 7
26 – 600 Radom
tel. 261-511-433, 261-511-837, 261-511-433
fax. 261-511-608

Wolne stanowiska:
Kierownik sekcji - Koncertmistrz chorąży /starszy chorąży / starszy chorąży sztabowy
Zastępca kierownika sekcji - Koncertmistrz chorąży /starszy chorąży / starszy chorąży sztabowy
Muzyk Solista sierżant / starszy sierżant / młodszy chorąży

Węzeł Teleinformatyczny w Radomiu
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel.261-511-421
fax.261-511-419

Brak wolnych stanowisk.
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej
Placówka Żandarmerii Wojskowej w Radomiu
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-878
fax. 261-511-615

Brak wolnych stanowisk.

Sekcja personalno-organizacyjna MOŻW tel. 261-853-067, 261-853-947
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.
4 Wojskowy Ośrodek Metrologii
ul. Sadków 9
26-608 Radom
tel. 261-511-355
fax. 261-511-602

Wolne stanowiska:
Starszy inżynier Porucznik/Kapitan

Polowe Warsztaty Lotnicze w Radomiu
ul. Sadków 9
26-608 Radom
tel. 261-511-350, 261-511-352
fax. 261-511-751

Wolne stanowiska:
Zastępca Kierownika Warsztatów porucznik / kapitan
Kierownik Działu Remontu Urządzeń Radioelektronicznych starszy podoficer
Starszy Technik Działu Remontu Urządzeń Radioelektronicznych podoficer
Podoficer Działu Remontu Urządzeń Radioelektronicznych podoficer młodszy
Kierownik Obsługi Technicznej Sekcji Zabezpieczenia podoficer
Sekcja Personalna tel. 261-557-534, 261-557-709
3 Regionalnej Bazy logistycznej w Krakowie.
3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu
ul. 1905 Roku 30
26-600 Radom
tel/fax. 261-511-594

Wolne stanowiska:
Starszy przedstawiciel major (komandor ppor.)
Starszy przedstawiciel major (komandor ppor.)
Przedstawiciel porucznik / kapitan (porucznik / kapitan mar.)