Strona Główna BIP Strona Główna
Wakaty Radom
 

Wolne stanowiska w Garnizonie Radom

42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Jednostka Wojskowa nr 4938
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-330
fax. 261-511-300

www.42blsz.wp.mil.pl


Kontakt:
mjr Albin Nędzi 261-511-517
chor. Krzysztof Lewandowski 261-511-206

Orkiestra Wojskowa w Radomiu
ul. Sadków 7
26 – 600 Radom
tel. 261-511-433, 261-511-837, 261-511-433
fax. 261-511-608

Wolne stanowiska:
Starszy Muzyk Solista podoficer - młodszy chorąży
Starszy Muzyk podoficer młodszy - plutonowy

Węzeł Teleinformatyczny w Radomiu
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel.261-511-421
fax.261-511-419

Brak wolnych stanowisk.
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej
Placówka Żandarmerii Wojskowej w Radomiu
ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-878
fax. 261-511-615

Brak wolnych stanowisk.

Sekcja personalno-organizacyjna MOŻW tel. 261-853-067, 261-853-947
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.
4 Wojskowy Ośrodek Metrologii
ul. Sadków 9
26-608 Radom
tel. 261-511-355
fax. 261-511-602

Wolne stanowiska:
Inżynier Porucznik/Kapitan

Polowe Warsztaty Lotnicze w Radomiu
ul. Sadków 9
26-608 Radom
tel. 261-511-350, 261-511-352
fax. 261-511-751

Wolne stanowiska:
Kierownik Warsztatu młodszy chorąży
Starszy Technik starszy sierżant
Kierownik Działu chorąży
Sekcja Personalna tel. 261-557-534, 261-557-709
3 Regionalnej Bazy logistycznej w Krakowie.
3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu
ul. 1905 Roku 30
26-600 Radom
tel/fax. 261-511-594

Brak wolnych stanowisk.