Strona Główna BIP Strona Główna
Korpus Szeregowych
 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Korpus szeregowych zawodowych istnieje od 1 lipca 2004 r. Powstał w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej a od lipca 2010 r. także dla żołnierzy powoływanych do służby przygotowawczej.

W pierwszej kolejności uzawodowieniu podlegały wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część etatów dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

Kto może być powołany:
 • żołnierz rezerwy, który ukończył gimnazjum, ma przygotowanie zawodowe, odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową (służbę przygotowawczą) oraz niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskową komendę uzupełnień;


Ponadto do korpusu szeregowych zawodowych można powołać inne osoby, w tym również kobiety, z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym posiadające szczególne kwalifikacje lub umiejętności potrzebne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę. W tym przypadku, trzeba odbyć przeszkolenie wojskowe w jednostce wojskowej.

W tym celu należy wypełnić wniosek i złożyć go w kancelarii jednostki wojskowej lub WKU (jeżeli jesteś żołnierzem rezerwy), gdzie uzyskasz szczegółowe informacje o zasadach i przebiegu służby w korpusie szeregowych zawodowych. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie (minimum ukończone gimnazjum),
 • poświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego (KRK),
 • kopię dowodu osobistego, prawa jazdy,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza stanowisku służbowym.

Po wydaniu rozkazu personalnego następuje podpisaniu kontraktu (na okres do 6 lat) na pełnienie służby terminowej, w którym określa się termin i miejsce służby rozpoczęcia służby oraz wydanie rozkazu o wyznaczeniu na stanowisko.

Szeregowi zawodowi Siła charakteru Moc możliwości - Poradnik dla kandydatów

Przewodnik po wybranych specjalnościach wojskowych 2009

Rozporządzenie MON z dnia 11 grudnia 2009 w sprawie korpusów osobowych, grup i specjalności wojskowych


5 kroków dla kandydata na szeregowego zawodowego:

 • Odwiedź WKU pomogą znaleźć dla Ciebie miejsce służby i wolne stanowisko,
 • Poddaj się badaniom lekarskim i psychologicznym,
 • Sprawdź swoją sprawność fizyczną (bieg na 3 km, podciąganie na drążku, skłony oraz bieg zygzakiem),
 • Porozmawiaj z dowódca jednostki wojskowej, w której przyjdzie Ci służyć,
 • Zbierz niezbędne dokumenty.

Ale pamiętaj - droga prowadzi przez