Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły podoficerskie
 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej mogą rozpocząć naukę w jednej z następujących szkół podoficerskich:
 1. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
  60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86,
  tel. 061 857 59 55, 857 56 22,
  www.spwl.wp.mil.pl

 2. Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303,
  tel. 081 883 97 73,
  www.spsp.wp.mil.pl

 3. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
  76-271 Ustka Lędowo 1N,
  tel. 059 815 10 61,
  www.sp.mw.mil.pl

Jednostkami szkolnictwa wojskowego kształcącymi kandydatów na podoficerów na potrzeby Sił Zbrojnych RP są funkcjonujące od 2011 r. 3 szkoły podoficerskie. Zasadniczym zadaniem szkół jest przygotowanie dowódców dysponujących niezbędnym zakresem wiedzy i umiejętności do dowodzenia drużyną.
Szkoły podoficerskie Wojsk Lądowych w Poznaniu, Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Marynarki Wojennej w Ustce zostały podporządkowane organizacyjnie pod komendantów centrów szkolenia.
W wyniku zmian organizacyjno-strukturalnych wprowadzono nowy model kształcenia oraz sposób rekrutacji do szkół, przyjmując główne źródło naboru kandydatów z pośród szeregowych zawodowych. Środowisko cywilne będzie źródłem uzupełniającym pozyskiwania kandydatów na specjalności deficytowe (np. muzycy, ratownicy medyczni, grupa inżynieryjno-lotnicza).
Czas szkolenia dla szeregowych zawodowych wynosi 6 miesięcy a dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego 9 miesięcy ( 3 mies. kształcenie podstawowe, 3 mies. ogólne, 3 mies. specjalistyczne). Kształcenie kandydatów na podoficerów w korpusie osobowym medycznym będzie realizowane w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, natomiast późniejsze kształcenie specjalistyczne będzie realizowane w oparciu o Wojskowe Centrum kształcenia Medycznego w Łodzi.
W przypadku kandydatów na muzyków orkiestr wojskowych późniejsze kształcenie specjalistyczne odbywa się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Kształcenie podstawowe oraz ogólne kandydatów na podoficerów służby logistycznej jest realizowane w szkołach podoficerskich każdego rodzaju sił zbrojnych, natomiast szkolenie specjalistyczne w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Ponadto Szkoła Podoficerska w Poznaniu kształci kandydatów na podoficerów na potrzeby Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Żandarmerii Wojskowej.

Proces rekrutacyjny dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego rozpoczyna się z początkiem roku do końca marca gdzie upływa termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły podoficerskiej.

Szczegóły odnośnie procesu rekrutacyjnego na dany rok zamieszczane są na stronach internetowych szkół podoficerskich.


W 2012 oraz 2013 roku jedynie SPWL w Poznaniu prowadziła nabór muzyków, termin składania dokumentów ustalony był do końca maja.Fragment artykułu "Dowódca w 800 godzin" Polska Zbrojna NR 5 MAJ 2013

Jeszcze w 2012 roku kandydatów kierowanych do szkoły podoficerskiej przez swoich dowódców zawsze było tylu, ile jest miejsc. Każdy z przyszłych podoficerów musiał mieć średnie wykształcenie i nienaganną opinię służbową. Preferowany był co najmniej pięcioletni czas służby w korpusie szeregowych zawodowych.
Od nowego roku każdy, kto chce mieć zapewnione miejsce na kursie, musi przejść trzydniowe egzaminy wstępne. Obejmują one sprawdzian fizyczny, ale też testy z wiedzy o Polsce i świecie, znajomość wojskowych regulaminów czy praktycznych umiejętności zdobytych w wojsku: wyszkolenia taktycznego, sanitarnego oraz strzeleckiego.
„Wprowadziliśmy egzaminy, bo chcemy wybierać najlepszych żołnierzy, z wiedzą o wojsku i predyspozycjami dowódczymi”, twierdzi starszy chorąży sztabowy Marek Kajko, komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. „ Przyszli podoficerowie będą szkolić żołnierzy i nimi dowodzić. I choćby dlatego to nie mogą być przypadkowi ludzie”.
Podczas pierwszych w historii szkoły egzaminów o 250 miejsc rywalizowało ponad 430 szeregowych: z Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz dowództwa warszawskiego garnizonu. W większości pozytywnie ocenili oni zmiany w rekrutacji na kursy.

KANDYDACI NA PODOFICERÓW REKRUTOWANI SĄ SPOŚRÓD SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Przygotowanie ich do stopnia kaprala trwa pół roku. Najpierw odbywają trzymiesięczne szkolenie ogólne. Uczą się regulaminów, musztry, wydawania komend i prowadzenia zajęć z podwładnymi. Zaliczają też taktykę, szkolenie ogniowe, terenoznawstwo i zasady udzielania pierwszej pomocy na polu walki.
Potem podchodzą do egzaminu, którego zdanie konieczne jest do udziału w szkoleniu specjalistycznym. Zależnie od specjalności odbywa się to w pięciu centrach szkolenia: w Poznaniu, Grudziądzu, Toruniu, Zegrzu, we Wrocławiu oraz w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi i Ośrodku Szkolenia Aeromobilno- Spadochronowego w Leźnicy. Potem kadeci są kierowani na praktyki do jednostek wojskowych, a następnie zdają egzamin kończący kurs. Po otrzymaniu świadectw trafiają do jednostek, gdzie obejmują stanowiska dowódców drużyn i zostają mianowani na kaprali.