Strona Główna BIP Strona Główna
Zostań lekarzem w wojsku
 

Jak zostać lekarzem w wojsku?

Aktualnie w systemie szkolnictwa wojskowego funkcjonują 2 modele pozyskiwania i przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym, które obejmują:
 1. Studia na pierwszy roku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.
 2. Absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej poprzez 3 miesięczne studium oficerskie w WSOWL we Wrocławiu.
  Czytaj więcej - Studium oficerskie >>>

Wniosek na pierwszy rok studiów stacjonarnych kandydat składa do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwej wojskowej komendy uzupełnień (do 15 maja), egzamin (lipiec) odbywa się w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu a po zdanym egzaminie kandydat będzie się kształcił na koszt MON w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Termin składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU w Radomiu z kształceniem na UM w łodzi do 15 maja 2017 r.

Pobierz:
Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień


Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji studentów cywilnych uczelni medycznych do służby kandydackiej m.in. terminy składania wniosków i zasady postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie:
 1. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
  51 – 150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
  www.wso.wroc.pl

 2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  90-647 Łódź, Pl. Hallera 1
  rekrutacja.umed.lodz.pl

 3. Departament Wojskowej Służby Zdrowia
  00-909 Warszawa, ul. Królewska 1
  http://dwszdr.wp.mil.pl