Strona Główna BIP Strona Główna
Do pobrania
 

Służba przygotowawcza - pliki do pobrania

Wniosek do służby przygotowawczej:

Wniosek do służby przygotowawczej[pdf]

Do wniosku należy załączyć kserokopie świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (takie jak prawo jazdy, zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa, uprawnienia, itp.), które mogą zwiększyć szanse na powołanie do służby przygotowawczej. Ponadto, można załączyć również CV i kserokopia dowodu osobistego.

Ulotki i informatory:

Służba przygotowawcza - Informacje dla kandydatów

Przepustka do służby, czyli informator dla kandydatów do służby przygotowawczej

Ulotka 1 - Przepustka do służby [pdf]

Ulotka 2 - Służba przygotowawcza - co to takiego? [pdf]