Strona Główna BIP Strona Główna
Służba Przygotowawcza
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - CO TO TAKIEGO?

Służba przygotowawcza to swoista przepustka, umożliwiająca podpisanie kontraktu na pełnienie służby w ramach NSR oraz możliwość zostania po przeszkoleniu żołnierzem zawodowym.

Oferta skierowana do osób, które nie odbyły służby wojskowej


To oczekiwane rozwiązanie. Obecnie, po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, do tzw. zasobów rezerwy trafiają bowiem osoby, które nie są żołnierzami rezerwy w rozumieniu prawa, czyli nie odbyły szkolenia wojskowego i nie złożyły przysięgi wojskowej.

Do tego rodzaju służby powołana może być osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat oraz odpowiednie wykształcenie:

- co najmniej wyższe - przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów
- co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów
- co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
1) na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w styczniu lub kwietniu;
2) na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w lutym lub lipcu;
3) na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w styczniu, kwietniu, maju, lipcu, we wrześniu lub w październiku;
4) na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach (studenci) – w lipcu.


CZAS TRWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

 • do 6 miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na oficera -po szkoleniu zwalnia się w stopniu kaprala (szeregowego, jeżeli nie zdał egzaminu lub st. szeregowego, jeżeli posiadał ten stopień przed tym egzaminem)

 • do 5 miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na podoficera -po szkoleniu zwalnia się w stopniu st. szeregowego (szeregowego, jeżeli nie zdał egzaminu)

 • do 4 miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na szeregowego -po szkoleniu zwalnia się w stopniu szeregowego


WYNAGRODZENIA I PODSTAWOWE UPRAWNIENIA:

W okresie szkolenia w służbie przygotowawczej przysługuje:
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna,
 • miesięczne uposażenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 960 złotych brutto, na potrzeby szeregowych
 • miesięczne uposażenie w wysokości 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 1280 złotych brutto, na potrzeby podoficerów
 • miesięczne uposażenie w wysokości 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 1920 złotych brutto, na potrzeby oficerów
 • po otrzymaniu karty powołania do jej pełnienia: ustawowa ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
 • inne uprawnienia


JEŻELI NIE ODBYŁEŚ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I NIE BYŁEŚ DO TEJ PORY W WOJSKU A POSIADASZ:

 • zdolność do czynnej służby wojskowej - kat. "A";
 • poszukiwani kierowcy prawo jazdy kat. "C", "C+E", "D";
 • niekaralność sądową ( nie figurujesz w Kartotece Krajowego Rejestru Karnego);
 • obywatelstwo polskie;
 • minimalne wykształcenie – gimnazjalne;
 • preferowany wiek do 35 lat.

ZŁÓŻ WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ - SZKOLENIE NA POTRZEBY SZEREGOWYCH:

Dodatkowe informacje:
 • czas trwania: 4 miesiące;
 • uposażenie zasadnicze: 960 zł brutto;
 • w okresie szkolenia:
  • bezpłatne zakwaterowanie;
  • wyżywienie;
  • umundurowanie;
  • opieka medyczna i stomatologiczna.
 • po otrzymaniu karty powołania:
  • ustawowa ochrona stosunku pracy;
  • okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.