Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Radomiu


ul. 1905 Roku 30
26-600 RADOM
tel. (48) 360-13-36; CA MON 261-511-135
fax. 261-511-134
E-mail: wkuradom@ron.mil.pl


 

 

Centrala telefoniczna WKU w Radomiu

Dyżurka/Portier SUFO – tel. (48) 360 13 36 lub 261 511 135

Fax – 261 511 134

 

Sekretariat Komendanta WKU – tel. 261 511 130

Szef Wydziału – Zastępca Komendanta   tel. 261 511 157

Rzecznik prasowy  tel. 261 511 131

Referent prawno – administracyjny – tel. 261 511 133

Samodzielny referent (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU, ochrona środowiska, PPoż) – tel. 261 511 139

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami  - tel. 261 511 131

Oficer Wydziału (System Zarządzania Kryzysowego, Akcja Kurierska)- tel. 261 511 157

Oficer Wydziału (Gotowość Mobilizacyjna i Bojowa, Szkolenia)- tel. 261 511 137

Specjalista (środki transportowe i maszyny, świadczenia: osobiste, rzeczowe i szczególne, sprawozdania PM – 1) – tel. 261 511 145

Specjalista (przydziały mobilizacyjne) – tel. 261 511 573, 261 511 132

Inspektor (przydziały mobilizacyjne, ćwiczenia wojskowe, mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy) – tel. 261 511 146

Inspektor (reklamowanie, przydziały organizacyjno – mobilizacyjne, rekonwersja, koordynator ds. weteranów i poszkodowanych) – tel. 261 511 567

Starszy referent (ewidencja oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, archiwum, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydawanie duplikatów książeczek wojskowych, dokonywanie wpisów dot. przeniesienia do rezerwy) – tel. 261 511 140, 261 511 383

 

Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 511 138

Oficer Wydziału – tel. 261 511 158

Specjalista (służba przygotowawcza - p. 16) – tel. 261 511 344

Referent (szkolnictwo wojskowe - p. 16) – tel. 261 511 141

Specjalista (służba zawodowa p. 4b) – tel. 261 511 148

Inspektor (Narodowe Siły Rezerwowe - p. 4b) – tel. 261 511 541, 261 511 349, 261 511 129

Specjalista (Ćwiczenia żołnierzy NSR - p. 4b) – tel. 261 511 129

Inspektor (Obrona Terytorialna - p. 4b) - tel. 261 511 129, 261 511 541

 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. 261 511 143

Kierownik Kancelarii Tajnej – tel. 261 511 144

 
INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiuw każdy poniedziałek w godz. 14.00 do 15.30, po uzgodnieniu w sekretariacie.
tel. (48) 360-13-36; 363-17-71; 261-511-135

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie
ul. Winnicka 1; 02-095 Warszawa,
codziennie w godz. od 12.00 do 14.00, w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 12:00 do 17:00,
po uzgodnieniu w sekretariacie.
tel. (22) 682-60-08; 683-50-21; 683-50-18