Strona Główna BIP Strona Główna
Do pobrania
 

NSR - pliki do pobrania

Wniosek do NSR:

Wniosek do NSR [docx]

Do wniosku załącza się:

  • odpis, uwierzytelniona kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia lub zaświadczenie ze szkoły, jeśli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
  • uwierzytelniona kopię, lub po okazaniu oryginału kopię poświadczenia bezpieczeństwa;
  • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu.


Poradniki:

Poradnik kandydata NSR - Wyzwanie dla ludzi z pasją

Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

NSR. Przepustka do zawodowej służby wojskowej - VADEMECUM

Obronność to sprawa nas wszystkich - Informator dla pracodawców żołnierzy NSR


Ulotki:

Ulotka 1 - NSR krok po kroku [pdf]
Ulotka 2 - NSR - wymagania i uprawnienia [pdf]
Ulotka 3 - NSR w pytaniach i odpowiedziach [pdf]

Plakat [pptx]