Strona Główna BIP Strona Główna
NSR dla pracodawców
 


Dla pracodawców

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO POBRANIA

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity)>
   <Pobierz> [pdf]

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej
   <Pobierz> [pdf]

Prezentacja ze szkolenia z pracodawcami
   <Pobierz> [pptx]

Wzór wniosku pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego
   <Pobierz> [docx]

Wniosek pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego
   <Pobierz> [docx]

Wzór zaświadczenia z JW.
   <Pobierz> [docx]

Informator dla pracodawców żołnierzy NSR
   <Pobierz> [pdf]