Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły Ponadgimnazja
 

Oferta kształcenia dla gimnazjalistów

Jedyna szkoła średnia podległa Ministerstwu Obrony Narodowej:

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie
08-521 Dęblin 3
Ul. II Pułku Kraków 5
www.lotnik.wp.mil.plSZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W RADOMIU

1. Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
tel. (48) 362-35-92
www.radom.zdz.kielce.pl

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom
tel./fax (48) 362-35-66, 363-09-28
www.ckuradom.pl

3. Centrum Edukacji
ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom
tel./fax (48) 362 97 57, 360 11 46
www.ce.radom.pl

4. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Żeromskiego 10, 26-600 Radom
tel./fax (48) 362-76-55
www.lo1.radom.pl

5. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Sandomierska 20, 26- 600 Radom
tel./fax (48) 366- 19- 49
www.slo1.pl

6. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
ul. Kusocińskiego 8, 26-600 Radom
tel./fax: (48) 364-11-80
www.2lo.radom.pl

7. III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego
ul. Traugutta 44, 26-610 Radom
tel./fax (48) 362-36-64
www.czachowski.radom.pl

8. IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego
ul. Mariacka 25, 26-600 Radom
tel./fax (48) 362-74-85 tel. (48) 385-19-18, (48) 385-19-19
www.chalubinski.pl

9. V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Traugutta 52a, 26-600 Radom
tel. (48) 363-22-52
www.vlo-traugutt.radom.pl

10. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
ul. Kilińskiego 25, 26-600 Radom
tel. (48) 363-23-96 fax 362-20-52
www.kochanowski.iq.pl

11. VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Powstańców Śląskich 4, 26-611 Radom
tel./fax (48) 344-10-60
www.7lo.radom.pl

12. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
ul. Sobieskiego 12, 26-600 Radom
tel./fax (48) 333-08-32, 333-08-34
www.lo8radom.tkdami.net

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
ul. Staromiejska 11, 26-610 Radom
tel. (48) 362-57-92
www.zso7radom.pl

14. X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego
ul. Beliny-Prażmowskiego 37, 26- 610
tel. (48) 363-17-88
www.konarski.radom.pl

15. XI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom
tel./fax (48) 364-08-54
www.11lo.internetdsl.pl

16. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
tel. (48) 331-05-23
www.radom.zdz.kielce.pl

17. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom
tel.(48) 363-95-96, (48) 363-06-61
www.klo.radom.pl

18. Akademickie Liceum Ogólnokształcące
ul. kard. S. Wyszyńskiego, 26-600 Radom
tel./fax (48) 629-73-17
www.akademickie.radom.pl

19. Ogólnokształcące Liceum Językowe im. Unii Europejskiej
ul. Traugutta 34 , 26-600 Radom
tel./fax (48) 363-50-95
www.liceumjezykowe.radom.pl

20. Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
ul. 25 Czerwca 70, 26-600 Radom
tel. (48) 362-66-65
www.muzycznaradom.pl

21. Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
Al. J. Grzecznarowskiego 13, 26-600 Radom
tel./fax (48) 340-28-38
www.plastyk.radom.pl

22. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi
ul. Osiedlowa 36, 26-600 Radom
tel. (48) 366-53-30
www.zso4.radom.pl

23. Zespół Szkół Samochodowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. 25 Czerwca 66, 26-600 Radom
tel. (48) 362-31-86
www.zssradom.edu.pl

24. Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
Sadkowska 19, 26-600 Radom
tel. (48) 344-81-16
www.elektronik.edu.pl

25. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom
tel. / fax (48) 362-18-32
www.zsb-radom.internetdsl.pl

26. Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Wernera 22, Radom, 26-600
tel. (48) 369-93-26
www.zse.radom.pl

27. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Reymonta
ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom
tel./fax (48) 331-09-01
www.agroradom.edu.pl

28. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
tel. (48) 36-285-96
www.zst-radom.edu.pl

29. Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego HUBALA
ul. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom
tel. (48) 363-57-00
www.hubal.radom.pl

30. Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług
ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom
tel./fax (48) 364-02-52
www.szkola-zawod-sukces.pl

31. Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. Armii Ludowej 1, 26-600 Radom
tel./fax (48) 366-29-96
www.zssih.radom.pl

32. Akademia Lingwistyczna
ul. Miła 22/12, 26-600 Radom
tel. (48) 364-10-82
www.akademialingwistyczna.pl

33. Zespół Medycznych Szkół Policealnych
ul. Kelles-Krauza 3, 26-600 Radom
tel. (48) 362-13-31 fax 363-23-77
www.medyk.net

34. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach
ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom
tel. (48) 362-26-28
www.twp.radom.pl

35. Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
tel. (48) 363-50-95
www.eurolanguage-radom.pl

36. Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. 1905 Roku 3J, 26-600 Radom
tel. (48) 363-35-01
www.profesja.radom.pl

37. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Kwiatkowskiego 70, 26-604 Radom
tel. (48) 365-07-34
www.radom.skwp.pl

38. Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TOMRAD
ul. Mieszka Pierwszego 22 b, 26-617 Radom
tel. (48) 384-56-86
www.tomrad.pl

39. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
ul. Żeromskiego 36, 26-600 Radom
tel. (48) 360-14-62
www.zak.edu.pl

40. Prywatne Liceum Ogólnokształcące
ul. Beliny Prażmowskiego 37, 26-600 Radom
ul. Sadkowska 16, 26-600 Radom
www.twoja-szkola.pl

41. AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa
ul. Kelles-Krauza 36, 26-600 Radom
tel. (48) 340-07-51 fax 340-07-52
www.apedukacja.pl

42. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony
ul. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel. (48) 334-01-20
www.ochikara.pl

43. Szkoły Policealne TEB Edukacja
ul. Słowackiego 84, 26-600 Radom
tel. (48) 362-13-49
www.teb.pl

44. Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Kościuszki 5 b, 26-600 Radom
tel. (48) 362-62-53
www.ckp.radom.pl

45. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Delegatura w Radomiu
ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom
tel. (48) 362-26-28
www.twp.radom.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE RADOMSKIM

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Chwałowice 24, 27-100 Iłża
tel. (48) 616-15-74
www.ckuchwalowice.pl

2. Liceum Ogólnokształcące w Chwałowicach
Chwałowice 247, 27-100 Iłża
tel./fax (48) 616-30-49
www.zspchwalowice.kki.pl

3. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Jakuba Starszego 6, 27-100 Iłża
tel./fax (48) 616-33-42
www.loilza.pl

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża
tel./fax (48) 616-30-37
www.zspilza.pl

5. Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej
Al. Lipowe 23, 26-670 Pionki
tel./fax (48) 612-33-59
www.lopionki.pl

6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki
tel. (48) 612-15-24 / fax (48) 612-15-22
www.czerwone.edu.pl

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. J. Śniadeckiego
ul. Parkowa 6, 26-670 Pionki
tel./fax (48) 612-80-90, 385-25-07
www.zielonezspg2.nazwa.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE PRZYSUSKIM

1. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
Al. Jana Pawła II 13, 26-400 Przysucha
tel. (48) 675-25-70
www.przysucha.pl/zsp/

2. Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
ul. Warszawska 28,26-400 Przysucha
tel. (48) 675-24-63
www.przysucha.pl/zsz/

3. Zespół Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica
ul. Platanowa 1, 26-422 Borkowice
tel. (48) 675-79-28
www.zsr.przysucha.pl

4. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego
Lipiny 40, 26-425 Odrzywół
tel. (48) 671-60-19
www.zspimslipiny.pl

5. Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Mariówka 3a, 26-400 Przysucha
tel. (48) 675-38-18; fax 675-22-47
www.mariowka.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE SZYDŁOWIECKIM

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Kościuszki 39, 26 - 500 Szydłowiec
tel. (48) 617-13-11
www.ckziu-szydlowiec.edu.pl

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza
ul. Zamkowa 1, 26 - 500 Szydłowiec
tel. (48) 617-00-06, fax (48) 617 14 58
www.liceum.webd.pl

3. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617-00-12, fax (48) 617-48-31
www.zskop.eu

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM

1. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
ul. Targowicka 3, 26-800 Białobrzegi
tel. (48) 613-26-64
fax (48) 613-42-44
www.lobialobrzegi.pl

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi
tel. (48) 613-27-10
fax (48) 613-45-10
www.zspbialobrzegi.edu.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE KOZIENICKIM

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
ul. Warszawska 19, 26-900 Kozienice
tel./fax (48) 614-26-08
www.lo-kozienice.edu.pl

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. JANA KOCHANOWSKIEGO
ul. Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka-Letnisko
tel. (48) 621-00-47
www.drzewna.com

3. Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich
ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice
tel./fax (48) 614-67-83
www.zslp.edu.pl

4. Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
ul. Bohaterów Września 10, 26-910 Magnuszew
tel/fax (48) 621-70-34, tel.(48) 621-70-09
www.zsipo.magnuszew.edu.pl

5. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach
Technikum Zawodowe
ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienic
tel. (48) 614-67-72
www.radom.zdz.kielce.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

1. Centrum Doskonalenia Zawodowego
ul. Dr Perzyny 86, 26- 700 Zwoleń
tel. (48) 676-42-72
www.zdz.kielce.pl

2. Zespół Szkół Licealnych
ul. Żeromskiego 34, 26-700 Zwoleń
tel.(48) 676-22-80
www.liceum-zwolen.pl

3. Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych
ul. Wojska Polskiego 78,26-700 Zwoleń
tel. (48) 676- 20-34
www.zsrtzwolen.republika.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE LIPSKIM

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą
tel.(88) 737-75-73, 769-49-38
www.ckusolec.edu.pl

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
ul. Zwoleńska 12,27-300 Lipsko
tel. (48) 378-01-37
www.zsplipsko.com

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. mjr Stanisława Domańskiego
ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno
tel. (48) 378-60-83
www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Łoteckiego 29, 27-320 Solec nad Wisłą
tel. (48) 376-12-02
www.zspsolec.pl