Strona Główna BIP Strona Główna
Współpraca
 

WSPÓŁPRACA


Wojskowa komenda Uzupełnień w Radomiu w wśród lokalnej społeczności prowadzi akcje promocyjne naboru do szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych, poprzez organizowanie spotkań informacyjnych w szkołach, wystawianie punktów promocyjno-informacyjnych w Powiatowych Urzędach Pracy, podczas targów pracy i uczelni wyższych, uroczystości państwowych, dni otwartych jednostki wojskowej w Radomiu, celem pozyskania kandydatów do w/w form służby wojskowej. Poprzez te działania WKU w Radomiu kształtuje pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych i służby wojskowej.

Bierzemy udział w przedsięwzięciach :
 1. udział w targach pracy;
 2. spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych;
 3. spotkania z bezrobotnymi w urzędach pracy;
 4. spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego;
 5. spotkania z pracodawcami;
 6. udział w obchodach świąt państwowych;
 7. organizacja dni otwarte jednostki wojskowej i WKU w Radomiu.

 • Na podstawie Decyzji Nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi można podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
 • Jak podjąć współpracę z Jednostkami Wojskowymi?

  Pobierz załączniki:

  Przepisy i wzory dokumentów do współpracy z organizacjami pozarządowymi

Jednostki Wojskowe mają o wiele większe możliwości niż Wojskowe Komendy Uzupełnień pod względem liczebnym kadry oraz posiadają pełne zaplecze szkoleniowe i mogą udostępniać partnerom społecznym uzbrojenie i sprzętu wojskowego oraz nieruchomości wojskowe lub ich części – odpłatnie lub nieodpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej dotyczą realizacji zadań zleconych, nieodpłatnego przekazywania mienia, realizacji porozumień o współpracy


PODPISANE POROZUMIENIA:
 • Porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP