Strona Główna BIP Strona Główna
Krajowy Rejestr Karny
 
Osoby ubiegające się o wstąpienie do zawodowej służby wojskowej oraz kandydaci do szkół wojskowych muszą okazać się nie karalnością. W tym celu przedstawiają „zapytanie o udzieleniu informacji o osobie z KRK”- kartoteka karna.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego:

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:
• w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
• w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

• 30 zł – za informację o osobie

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania. Znaki opłaty sądowej można nabyć w siedzibie Biura Informacyjnego KRK lub w kasach sądów powszechnych.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
26-600 RADOM

Tel. 48 36 80 323
Fax. 368 03 03

Poniedziałek 7.30-18.00
Wtorek-piątek 7.30-15.30


Pobierz zapytanie [doc]
Pobierz wykaz punktów - cała Polska [doc]