Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności
 
2017-10-17 12:29:28
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Nabór kandydatów na potrzeby WOT
Szef MON podpisał decyzję o naborze kandydatów na podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej. Kandydaci mogą składać wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU do 15 listopada 2017r.

Do służby może by powołana osoba:
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- niekarana za przestępstwa umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
- posiadająca wiek co najmniej 18 lat.

Pobierz: Decyzja nr 167/MON z dnia 13.10.2017r

Wszelkie informacje uzyskać można w Wojkowej Komendzie Uzupełnień w Radomiu pod nr tel:
261-511-344
261-511-141
261-511-541